Elektrické servopohony

Untitled-4   Untitled-5   Untitled-6   Elektrické servopohony

Elektrické servopohony Unimact, Modact a Isomact sú elektromechanické zariadenia určené na diaľkové ovládanie a riadenie uzatváracieho a regulačného telesa potrubných armatúr (uzatváracích klapiek, šupátiek, guľových kohútov, ventilov). Elektrické servopohony sa používajú na vykonávanie funkcií otvárania a zatvárania, stálej regulácie, ako aj diagnostiky a určenia medzipolohy.

Certifikáty: TRTS / SIL / OIT


Vyrábané na Slovensku a Česku už vyše 60 rokov.