Elektrické servopohony - REGADA

Untitled-4   Untitled-5   Untitled-6   Elektrické servopohony – REGADA

Elektrické servopohony spoločnosti REGADA, sú zariadenia slúžiace na ovládanie armatúr slúžiacich pre uzatváranie a otváranie prietoku médií v potrubiach alebo na reguláciu prietoku riadeným otváraním a zatváraním. Servopohony sú ovládané diaľkovo z velína.

Spoločnosť REGADA pôsobí na trhu pod svojou značkou od rok 1998. Medzi jej silné stránky patrí: kvalita, výhodná cena, krátka dodacia lehota, flexibilita, kvalifikovaní zamestnanci spoločnosti, produktívne technológie.

regada_logo