Elektrické servopohony jednootáčkové

 Untitled-4   Elektrické servopohony jednootáčkové

Elektrické servopohony jednootáčkové:
– prenášajú krútiaci moment na armatúru maximálne do jednej otáčky,
– nemajú schopnosť prenášať silové zaťaženie,
– používajú sa pre ovládanie armatúr ako sú: guľové kohúty, klapky, ihlové ventily, vzduchové klapky a iné.