Rematic

Showing all 3 results

Untitled-4   Elektrické servopohony jednootáčkové REMATIC

Elektrické servopohony jednootáčkové rematic sú určené pre regulačnú prevádzku, kde je od servopohonu požadované často poháňať armatúru do akejkoľvek polohy medzi plne otvorenou a plne zatvorenou polohou.