Elektrické servopohony viacotáčkové

Untitled-5   Elektrické servopohony viacotáčkové

Elektrické servopohony viacotáčkové:
– prenášajú krútiaci moment na armatúru alebo prevodovku aspoň o jednu otáčku,
– s priamočiarym adaptérom môžu prenášať aj silu,
– používajú sa pre ovládanie klinových a nožových posúvačov a ventilov so skrutkou,
– môžu byť vo vyhotovení pre stúpajúce a nestúpajúce vreteno.