Elektrické servopohony viacotáčkové STANDARD

Showing all 6 results

Untitled-5   Elektrické servopohony viacotáčkové STANDARD

Elektrické servopohony viacotáčkové standard sú určené pre prevádzku Otvor – Zatvor, kde je od servopohonu požadované poháňať armatúru po celú dobu jej zdvihu z plne otvorenej polohy do plne zatvorenej polohy alebo naopak.
Taktiež vyhovujú požiadavkám, kde je od servopohonu požadované občas poháňať armatúru do ľubovoľnej polohy (úplne otvorenej, do medzipolohy a plne zatvorenej).