Priamočiare

Showing all 4 results

Untitled-6   Priamočiare elektrické servopohony

Priamočiare (lineárne) elektrické servopohony:
– prenášajú silu na armatúru na definovanom priamočiarom zdvihu,
– kombinácia viacotáčkového servopohonu a lineárnej jednotky je považovaná za lineárny servopohon,
– používajú sa pre ovládanie uzatváracích a regulačných ventilov.