Viacotáčkové elektrické servopohony

Showing all 10 results

Untitled-5   Viacotáčkové elektrické servopohony

Viacotáčkové elektrické servopohony:
– prenášajú krútiaci moment na armatúru alebo prevodovku aspoň o jednu otáčku,
– s priamočiarym adaptérom môžu prenášať aj silu,
– používajú sa pre ovládanie klinových a nožových posúvačov a ventilov so skrutkou,
– môžu byť vo vyhotovení pre stúpajúce a nestúpajúce vreteno.