Regulátory tlaku plynu

Regulátory tlaku plynu

Regulátory tlaku plynu sú určené na znižovanie tlaku zemného plynu zo vstupného stredného tlaku na výstupný nízky tlak a na udržiavanie výstupného tlaku plynu v danom rozsahu pri zmenách vstupného tlaku a veľkosti prietoku. RTP je vhodný pre domové prípojky, prípadne aj pre väčšie objekty.

Vyrobené na Slovensku