Aktivity

Sklad

Prostredníctvom distribučného centra so sídlom v Balabanove, Kaluzhska oblasť (100 km od Moskvy, Rusko), ponúkame služby spojené s preclením a uskladnením priemyselného tovaru zamerané na koordináciu a zosúladenie toku výrobkov a služieb, s cieľom optimalizácie dodacích lehôt, zníženia prepravných a colných nákladov a dodržania dodacích termínov.

Preclievanie

Zabezpečenie činnosti spojenej s preclením tovaru na colný sklad Balabanovo.

Skladovanie

Ponúkame priestory na uskladnenie priemyselného tovaru o rozlohe 2 000 m2, ktoré sa nachádzajú 100 Km od Moskvy v meste Balabanovo.

Servis

Na výrobky dodávané na trh v Ruskej Federácií, je zabezpečený ( poskytovaný ) záručný a pozáručný servis prostredníctvom autorizovaného servisného centra v Balabanove, Moskovská oblasť.

Činnosť servisného centra:
výjazd špecialistov na posúdenie situácie,
inštalácia elektrických servopohonov,
pripojenie elektrických servopohonov,
nastavenie elektrických servopohonv,
oprava elektrických servopohonov,
záručný a pozáručný servis.

Naše servisné stredisko Vám pomôže vyriešiť Vaše problémy rýchlo a zodpovedne

Distribučné a servisné centrum

Stroitelna 5, Kaluzhska oblasť
249 000 Balabanovo, Rusko

Tel. / Fax:
+421 54 474 60 46

Mobil:
+7 967 088 89 65
+7 963 684 94 64

E-mail:
marvel@marvel-bmt.ru

Podporujeme

Sponzoring a spoločenská zodpovednosť je už od založenia našej firmy samozrejmou súčastou nášho aktívneho firemného života. Našim hlavným cieľom je zvyšovanie kvality života našich zamestnancov, podpora sociálnych projektov, ktoré napomáhajú k zvyšovaniu kvality života spoluobčanov v sociálnej núdzi a podpora športových aktivít a klubov.

ProALIA

Spoločnosť Marvel už dlhodobo podporuje neziskovú organizáciu Pro ALIA, ktorá poskytuje služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných.

hkbardejov

Spoločnosť Marvel sa pridala medzi významných partnerov juniorského hokejové tímu HK MARVEL BARDEJOV.

This post is also available in: Angličtina Ruština