Aktivity - MARVEL P.I.&T. | MARVEL-BMT | Elektrické servopohony

Sklad

Prostredníctvom distribučného centra so sídlom v Balabanove, Kaluzhska oblasť (100 km od Moskvy, Rusko), ponúkame služby spojené s preclením a uskladnením priemyselného tovaru zamerané na koordináciu a zosúladenie toku výrobkov a služieb, s cieľom optimalizácie dodacích lehôt, zníženia prepravných a colných nákladov a dodržania dodacích termínov.

Preclievanie

Zabezpečenie činnosti spojenej s preclením tovaru na colný sklad Balabanovo.

Skladovanie

Ponúkame priestory na uskladnenie priemyselného tovaru o rozlohe 2 000 m2, ktoré sa nachádzajú 100 Km od Moskvy v meste Balabanovo.

Servis

Na výrobky dodávané na trh v Ruskej Federácií, je zabezpečený ( poskytovaný ) záručný a pozáručný servis prostredníctvom autorizovaného servisného centra v Balabanove, Moskovská oblasť.

Činnosť servisného centra:
výjazd špecialistov na posúdenie situácie,
inštalácia elektrických servopohonov,
pripojenie elektrických servopohonov,
nastavenie elektrických servopohonv,
oprava elektrických servopohonov,
záručný a pozáručný servis.

Naše servisné stredisko Vám pomôže vyriešiť Vaše problémy rýchlo a zodpovedne

 

Distribučné a servisné centrum

Stroitelna 5, Kaluzhska oblasť
249 000 Balabanovo, Rusko

Tel.:
+7 499 251 10 72

Mobil:
+7 967 088 89 65
+7 963 684 94 64

E-mail:
marvel@marvel-bmt.ru

Podporujeme

Sponzoring a spoločenská zodpovednosť je už od založenia našej firmy samozrejmou súčastou nášho aktívneho firemného života. Našim hlavným cieľom je zvyšovanie kvality života našich zamestnancov, podpora sociálnych projektov, ktoré napomáhajú k zvyšovaniu kvality života spoluobčanov v sociálnej núdzi a podpora športových aktivít a klubov.

ProALIA

Spoločnosť Marvel už dlhodobo podporuje neziskovú organizáciu Pro ALIA, ktorá poskytuje služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných.

hkbardejov

Spoločnosť Marvel sa pridala medzi sponzorov hokejové tímu HK BARDEJOV.

This post is also available in: Angličtina Ruština