MARVEL P.I.&T. | MARVEL-BMT | Elektrické servopohony | Armatúry

Dodávky jednootáčkových, viacotáčkových a priamočiarých ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONOV v bežnom, nevýbušnom a atómovom prevedení.

Možnosť dodávky priemyselných armatúr v kompletácií s elektrickým servopohonom.

Predaj

Medzi hlavné aktivity spoločnosti patrí predaj elektrických servopohonov určených na ovládanie priemyselných armatúr, používaných v tepelnej a atómovej energetike, ropnom a plynárenskom priemysle a iných odvetviach priemyslu.

Ponuka produktov

Servis

Na výrobky dodávané na trh v Ruskej Federácii je zabezpečený ( poskytovaný ) záručný a pozáručný servis a to prostredníctvom servisného centra so sídlom v Balabanove, Kaluzhska oblasť (100 km od Moskvy, Rusko).

Viac informácií

Obchodné služby

Prostredníctvom dcérskej spoločnosti MARVEL-BMT, Ltd. so sídlom v Moskve a na základe dlhodobých obchodných skúseností, poskytujeme obchodné služby firmám, ktoré chcú vstúpiť a následne sa presadiť na ruskom trhu.

Viac informácií

Ponuka produktov

Naša spoločnosť vrámci predaja ponúka elektrické servopohony, regulátory tlaku plynu, priemyselné armatúry a pneumatické pohony.

servopohony

Elektrické servopohony

sú elektromechanické zariadenia určené na diaľkové ovládanie a riadenie uzatváracieho a regulačného telesa potrubných armatúr (uzatváracích klapiek, šupátiek, guľových kohútov, ventilov). Elektrické servopohony sa používajú na vykonávanie funkcií otvárania a zatvárania, stálej regulácie, ako aj diagnostiky a určenia medzipolohy.

regulatory

Regulátory tlaku plynu

sú autonómne zariadenia, ktoré automaticky udržujú konštantný tlak plynu v potrubí. V regulačnom režime sa používajú na zníženie počiatočného vysokého tlaku na konečný nízky tak, že sa automaticky mení stupeň otvorenia škrtiacej klapky. Sú používané v priemyselných a komunálnych plynových rozvodoch.

komplet MO3-velka klapka

Priemyselné armatúry

sú zariadenie inštalované v priemyselnych a energetickych objektoch a sluzia pre reguláciu prietoku pracovného média (kvapalné, plynné, atď.). Priemyselné armatúry sa používajú v ľubovoľných bežných aj extrémnych prevádzkových podmienkach v oblasti tepelnej a jadrovej energetiky, hutníctve, v chemickom a potravinárskom priemysle, strojárstve, pri preprave a spracovaní ropy a zemného plynu, v odpadových vodách a komunálnom hospodárstve.

rokov na trhu
aktívnych zákazníkov
predaných elektrických servopohonov ks. / rok

Chcete sa nás niečo opýtať?

V prípade otázok nás kontaktujte na nasledujúcich miestach, kde Vám radi poradíme.

This post is also available in: Angličtina Ruština