Nevýbušný elektrický servopohon viacotáčkový MO EEx

Nevýbušný elektrický servopohon viacotáčkový MO EEx

MO EEx – nevýbušný elektrický servopohon viacotáčkový

 

Použitie

Elektrický servopohon viacotáčkový MO EEx je určený k ovládaniu orgánov vratným otočným pohybom ako napríklad šúpatiek, ventilov a v spojení s vhodnou prevodovkou takisto klapiek alebo guľových ventilov a iných zariadení, pre ktoré sú svojími vlastnosťami vhodné.
Môžu pracovať v prostredí s nebezpečím výbuchu výbušnej plynnej atmosféry v zóne 1 a v zóne 2 podľa ČSN EN 60079-10 (332320). Servopohony sú skonštruováne a navrhnuté ako zariadenia skupiny II, kategórie 2G v súlade s normami ČSN EN 60079-0:2004 a ČSN EN 60079-1:2004 a ČSN EN 60079-7:2004 pre výbušnú plynnú atmosféru.
Servopohony sú označené znakom ochrany proti výbuchu a symbolmi skupiny a kategórie zariadení Ex II 2G alebo Ex I M2 a podľa prevedenia pre teplotu v okolí -25°C až + 55°C s označením Ex de IIC T4 alebo pre teplotu v okolí -50°C až +55°C s označením Ex de IIB T4 a alebo ako modifikácie pre používanie v baniach skupiny I, kategórie M2 s označením Ex de I.

Popis

Prostredie s nebezpečím výbuchu – prostredie, v ktorom môže vzniknúť výbušná atmosféra. Výbušná plynná atmosféra – zmes horľavých látok (vo forme plynov, pár alebo hmly) so vzduchom za atmosférických podmienok, v ktorej sa po inicializácii šíri horenie do nespotrebovanej zmesi. Maximálna povrchová teplota – najvyššia teplota, ktorá vznikne pri prevoze v najnepriaznejších podmienkach (avšak v uznaných toleranciách) na ktorejkoľvek časti povrchu elektrického zariadenia, ktoré by mohlo spôsobiť vznietenie okolitej atmosféry.
Záver – všetky steny, dvere, kryty, kablové vývodky, hriadele, tyče, tiahla atď., ktoré prispievajú k typu ochrany proti výbuchu alebo k stupňu krytia (IP) elektrického zariadenia.
Pevný záver „d“ – druh ochrany, pri ktorej sú časti schopné vznietiť výbušnú atmosféru umiestnenú vnútri záveru; tento záver pri explózii výbušnej zmesi vnútri záveru vydrží tlak výbuchu a zamedzí prenesenie výbuchu do okolitej atmosféry.
Zaistené prevedenie „e“ – druh ochrany proti výbuchu, pri ktorej sú použité dodatočné opatrenia, ktoré vytvárajú zvýšenú bezpečnosť proti nedovolenému zvýšeniu teploty a vzniku iskier alebo oblúkov vnútri a na vonkajších častiach elektrického zariadenia, ktoré za normálnej prevádzky nevytvára iskry alebo oblúky.

Normy

ČSN EN 60079-0 Elektrické zariadenia pre výbušnú plynnú atmosféru. Všeobecné požiadavky.
ČSN EN 60079-1 Elektrické zariadenia pre výbušnú plynnú atmosféru. Pevný záver „d“.
ČSN EN 60079-7 Elektrické zariadenia pre výbušnú plynnú atmosféru. Zaistené prevedenie „e“.
ČSN EN 60079-10 Elektrické zariadenia pre výbušnú plynnú atmosféru. Určovanie nebezpečných priestorov.
ČSN EN 60079-14 Predpisy pre elektrické zariadenia v miestach s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár .
ČSN IEC 60721 Druhy prostredia pre elektrické zariadenia.
ČSN 33 0371 Nevýbušné zmesi. Klasifikácia a metódy skúšok.
ČSN 34 3205 Obsluha elektrických strojov točivých a práce s nimi.

Označení nevýbušnosti – skladá sa z týchto znakov:
Ex – elektrické zariadenie odpovedá norme ČSN EN 60 079-0 a súvisiacím normám pre rôzne druhy ochrany proti výbuchu.
d – označenie druhu ochrany proti výbuchu, pevný záver podľa normy ČSN EN 60 079-1.
II – označenie skupiny nevýbušného elektrického zariadenia podľa normy ČSN EN 60 079-0.
C – označenie podskupiny skupiny II nevýbušného elektrického zariadenia podľa normy ČSN EN 60 079-0.
T4 – označenie teplotnej triedy nevýbušného elektrického zariadenia skupiny II podľa ČSN EN 60 079-0.

Servopohony sú konštruováne pre priamu montáž na ovládaný orgán. Pripojujú sa pomocou príruby a spojky podľa ČSN 18 6314. Príruby servopohonov odpovedajú taktiež ISO 5210. Spojky pre prenos pohybu na armatúry sú:

  • tvar A (s adaptérom), podľa ISO 5210 a DIN 3210
  • tvar B1 (s adaptérom), podľa ISO 5210 (tvar B podľa DIN 3210)
  • tvar B3 (bez adaptéra), podľa ISO 5210 (tvar E podľa DIN 3210)
  • tvar D (bez adaptéra), podľa DIN 3210,
  • tvar C (bez adaptéra), podľa DIN 3338.

Adaptéry sa montujú medzi servopohon a armatúru.

Dokumenty na stiahnutie

This post is also available in: AngličtinaRuština

Ďalšie informácie

Typ

Typové číslo

Vypínací moment

Rýchlosť prestavenia

Rozsah prac. otáčok

Teplota okolia

Krytie

Pracovná poloha

Hmotnosť

Typ ochrany

Kategórie: , , ,