ZPA Pečky

Untitled-4   Untitled-5   Untitled-6   Elektrické servopohony – ZPA PEČKY

Elektrické servopohony spoločnosti ZPA PEČKY sú určené na ovládanie najrôznejších druhov armatúr ako sú šupátka, ventily, klapky alebo guľové kohúty a to aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu plynov a pár. Veľké množstvo prevedení poskytuje široké možnosti aplikácií našich servopohonov riadiacich a regulačných okruhoch technologických procesov. Výrobný program obsahuje servopohony otočné, jedno i viacotáčkové pre priamu montáž na armatúru alebo servopohony pákové. Špecialitou sú servopohony MOA a MOA OC, určené na prevádzku v extrémnych podmienkach jadrových elektrární.

Spoločnosť ZPA PEČKY pôsobí na trhu pod svojou značkou od rok 1992. Medzi jej silné stránky patrí: planetová prevodovka, vysoká presnosť nastavenia, možnosť elektronickej výbavy, vysoká životnost servopohonov (až 40 rokov), stavebnicová koncepcia, zníženie hmotnosti servomotorov použitím hliníkových dielov, náhrada oleja plastickým mazivom, možnosť dodávky záložných zdrojov pre prípadné výpadky sieťového napätia (ups).

zpa_pecky_logo