Jednootáčkové elektrické servopohony

Showing all 7 results

Untitled-4   Jednootáčkové elektrické servopohony

Jednootáčkové elektrické servopohony:
– prenášajú krútiaci moment na armatúru maximálne do jednej otáčky,
– nemajú schopnosť prenášať silové zaťaženie,
– používajú sa pre ovládanie armatúr ako sú: guľové kohúty, klapky, ihlové ventily, vzduchové klapky a iné.