Nevýbušný elektrický servopohon jednootáčkový MOKP Ex

Nevýbušný elektrický servopohon jednootáčkový MOKP Ex

MOKP Ex – nevýbušný elektrický servopohon jednootáčkový

 

Použitie

Elektrický servopohon jednootáčkový MOKP Ex je určený k prestavovaniu armatúr vratným otočným pohybom v obvodoch diaľkového ovládania a automatickej regulácie. Môžu sa použiť aj pre iné zariadenia pre ktoré sú svojimi vlastnosťami a parametrami vhodné. Použitie v zvláštnych prípadoch sa doporučuje prejednať s výrobcom.

Servopohony MODACT MOKP Ex Control sú vybavené elektronickým regulátorom polohy (u trojfázového prevedenia taktiež vstavanými reverzačnými stykačmi a istiacim tepelným relé), ktorý slúži ako výkonový koncový člen regulačných okruhov pre reguláciu fyzikálnych veličín. Jedná sa o nevýbušné elektrické zariadenia skupiny II, kategórie 2 v priestoroch, v ktorých je vznik výbušnej atmosféry vytvorený plynmi, parami alebo hmlou – „G“ pravdepodobný. Servopohony je možné použiť aj pre priestory s horľavým prachom podľa ČSN EN 50281-1-3. Servopohony sú označené znakom ochrany proti výbuchu a symbolmi skupiny a kategórie zariadení Ex II 2GD.

Popis

Elektrické servopohony MODACT ® MOKP Ex v nevýbušnom prevedení Ex d IIC 80°C(T6) a Ex d IIB 80°C(T6) sú určené pre ovládanie a prácu v prostredí s nebezpečím výbuchu, výbušnej plynnej atmosféry v zóne 1 a v zóne 2 podľa ČSN EN 60079-10 (332320) a pre priestory s horľavým prachom v zóne 21 a v zóne 22 podľa ČSN EN 50281- 3 (332330). Servopohony sú skonštruované a navrhnuté v súlade s normami ČSN EN 60079-0:2004 a ČSN EN 60079-1:2004 pre výbušnú plynnú atmosféru a s normou ČSN EN 50281-1-1 pre priestory s horľavým prachom.

Dokumenty na stiahnutie

This post is also available in: Angličtina Ruština

Ďalšie informácie

Typ

Typové číslo

Vypínací moment

Doba prestavenia

Pracovný uhol

Teplota okolia

Krytie

Pracovná poloha

Hmotnosť

Typ ochrany

Kategórie: , ,