Nevýbušný elektrický servopohon jednootáčkový MOKPED Ex

Nevýbušný elektrický servopohon jednootáčkový MOKPED Ex

MOKPED Ex – nevýbušný elektrický servopohon jednootáčkový

 

Použitie

Elektrický servopohon jednootáčkový MOKPED Ex je určený k prestavovaniu armatúr vratným otočným pohybom v obvodoch diaľkového ovládania aj automatickej regulácie. Môžu sa použiť aj pre iné zariadenia, pre ktoré sú svojimi vlastnosťami a parametrami vhodné. Použitie v zvláštnych prípadoch sa doporučuje prejednať s výrobcom.

Popis

Elektrické servopohony MODACT ® MOKPED Ex v nevýbušnom prevedení sú určené pre ovládanie a prácu v prostredí s nebezpečím výbuchu, výbušnej plynnej atmosféry v zóne 1 a v zóne 2 podľa ČSN EN 60079-10 (332320) a pre priestory s horľavým prachom v zóne 21 a v zóne 22 podľa ČSN EN 61241-10 (332335). Servopohony sú skonštruováne a navrhnuté v súlade s normami ČSN EN 60079-0:2007 a ČSN EN 60079-1:2008 pre výbušnú plynnú atmosféru a s normami ČSN EN 61241-0:2007 a ČSN EN 61241-1:2005 pre priestory s horľavým prachom.
Jedná sa o nevýbušné elektrické zariadenia skupiny II, kategórie 2 v priestoroch, v ktorých je vznik výbušnej atmosféry vytvorenej plynmi, parami alebo hmlou – „G“ pravdepodobný. Servopohony je možné použiť aj pre priestory s horľavým prachom podľa ČSN EN 61241-10. Servopohony sú označené znakom ochrany proti výbuchu a symbolmi skupiny a kategórie zariadení Ex II 2GD.
Celý servopohon je navrhnutý ako pevný záver „d“ s označením Ex d IIC T6 pre teplotu v okolí -25 °C až +55 °C alebo Ex d IIB T6 pre teplotu v okolí -50 °C až +55 °C pre výbušnú plynnú atmosféru a Ex tD A21 IP67 T80°C pre priestory s horľavým prachom.

Elektromechanická ovládacia doska je nahradená elektronickým systémom DMS2 alebo DMS2 ED. Obidva systémy snímajú polohu výstupného hriadeľa a krútiaceho momentu servopohonu bezkontaktne magnetickými snímačmi. Snímač polohy výstupného hriadeľa je absolutný a k svojej činnosti nevyžaduje záložné napájanie, pokiaľ počas prevádzky servopohonu dôjde k odpojeniu napájacieho napätia. Obidva systémy možno nastavovať a kontrolovať počítačom s ovládacím programom alebo ručne bez počítača.
Jednoduchší systém DMS2 ED nahradzuje elektromechanické časti, poprípade umožňuje ovládanie servopohonu vstupným analógovým signálom ako u prevedenia Control.
Systém DMS2 umožňuje použiť servopohon pre dvojpolohovú a trojpolohovú reguláciu alebo ju pripojiť k priemyselnej zbernici Profibus.

Dokumenty na stiahnutie

This post is also available in: Angličtina Ruština

Ďalšie informácie

Typ

Typové číslo

Vypínací moment

Doba prestavenia

Pracovný uhol

Teplota okolia

Krytie

Pracovná poloha

Hmotnosť

Typ ochrany

Kategórie: , ,