Elektrický servopohon jednootáčkový MOKED

Elektrický servopohon jednootáčkový MOKED

MOKED – elektrický servopohon jednootáčkový

 

Použitie

Elektrický servopohon jednootáčkový MOKED je určený k prestavovaniu ovládacích orgánov vratným otočným pohybom s uhlom natočenia výstupnej časti do 90° vrátane prípadov, kde sa vyžaduje tesný uzáver v koncových polohách. Typickým príkladom použitia je ovládanie guľových ventilov a klapiek v podobných zariadeniach v režime diaľkového ovládania a automatickej regulácie. Servopohony MODACT® MOKED sa montujú priamo na ovládaný orgán.

Popis

Elektromechanická ovládacia doska je nahradená elektronickým systémom DMS2 alebo DMS2 ED. Obidva systémy snímaju polohu výstupného hriadeľa a krútiaceho momentu servopohonu bezkontaktne magnetickými snímačmi. Snímač polohy výstupného hriadeľa je absolútny a k svojej činnosti nevyžaduje záložné napájanie, ak počas prevádzky servopohonu dôjde k odpojeniu napájacieho napätia. Obidva systémy možno nastavovať a kontrolovať pomocou počítača s ovládacím programom alebo ručne bez počítača.
Jednoduchší systém DMS2 ED nahradzuje elektromechanické časti, poprípade umožňuje ovládanie servopohonu vstupným analógovým signálom ako u prevedenia Control.
Systém DMS2 umožňuje použiť servopohon pre dvojpolohovú a trojpolohovú reguláciu alebo ju pripojiť k priemyselnej zbernici Profibus.

Dokumenty na stiahnutie

This post is also available in: Angličtina Ruština

Ďalšie informácie

Typ

Typové číslo

Max. zaťažovací moment

Doba prestavenia

Pracovný uhol

Teplota okolia

Krytie

Pracovná poloha

Hmotnosť

Kategórie: , ,