Elektrický servopohon jednootáčkový MOKA

Elektrický servopohon jednootáčkový MOKA

MOKA – elektrický servopohon jednootáčkový

 

Použitie

Elektrický servopohon jednootáčkový MOKA je určený pre špeciálne armatúry umiestnené v nehermetickej časti jadrových elektrárni s reaktorami typu VVER a v obsluhovaných priestoroch jadrových elektrárni s reaktorami typu RBMK. Servopohony MOKA podľa príslušenstva k triedam bezpečnosti a účelu použitia patrí k elementom: 2N; 3N; 4N; 2Z; 2P ; 2O; 2NZ; 2NO podľa OPB-88/97 a umožňujú ovládať uzatváracie a regulačné armatúry vratným otočným pohybom s uhlom natočenia výstupnej časti do 90° vrátane prípadov, kde se vyžaduje tesný uzáver v koncových polohách. Typickým príkladom použitia je ovládanie guľových ventilov, klapiek a podobných zariadení v režime diaľkového ovládania a automatickej regulácie. Servopohony sa montujú priamo na ovládací orgán.

Dokumenty na stiahnutie

This post is also available in: Angličtina Ruština

Ďalšie informácie

Typ

Typové číslo

Max. zaťažovací moment

Doba prestavenia

Pracovný uhol

Teplota okolia

Krytie

Pracovná poloha

Hmotnosť

Kategórie: , ,