s osou motora v horizontálnej polohe (odklon +/-15°)