Standard – Ex

Showing all 9 results

Untitled-4   Elektrické servopohony jednootáčkové STANDARD Ex

Elektrické servopohony jednootáčkové standard Ex sú určené do výbušného prostredia pre prevádzku Otvor – Zatvor, kde je od servopohonu požadované poháňať armatúru po celú dobu jej zdvihu z plne otvorenej polohy do plne zatvorenej polohy alebo naopak.
Taktiež vyhovujú požiadavkám, kde je od servopohonu požadované občas poháňať armatúru do ľubovoľnej polohy (úplne otvorenej, do medzipolohy a plne zatvorenej).