Elektrický servopohon viacotáčkový MONJ

Elektrický servopohon viacotáčkový MONJ

MONJ – elektrický servopohon viacotáčkový

 

Použitie

Elektrický servopohon viacotáčkový MONJ je konštruovaný pre priamu montáž na ovládací orgán. Pripájajú sa pomocou príruby a spojky podľa ČSN ISO DIN 5210 a DIN 3338. Pre pripojenie na armatúry s inými pripojovacími rozmermi sa dodávajú adaptéry.

Popis

Asynchrónny motor poháňa cez predlohové súkolie centrálne koleso diferenciálneho prevodu, umiestnené v nosnej skrini servopohonu (silový prevod). Korunové koleso planetového diferenciálu je pri motorickom ovládaní držané v nemennej polohe samosvorným šnekovým prevodom. Ručné koleso, spojené so šnekom, umožňuje alternatívne ručné ovládanie aj za behu elektromotora bez nebezpečia pre obsluhu.

Výstupný hriadeľ je pevne spojený s unášačom planetového prevodu a prechádza do ovládacej skrine, kde sú sústredené všetky ovládacie prvky servopohonu. Činnosť polohových vypínačov, signalizačných vypínačov a vysielačov polohy je odvodená cez náhonové mechanizmy od otáčavého pohybu výstupného hriadeľa. Činnosť momentových vypínačov je odvodená od axiálného posuvu plávajúceho šneka ručného ovládania, ktorý je snímaný a páčkou prenesený do ovládacej skrine.

Ovládacie prvky sú prístupné po sňatí veka ovládacej skrine. Servopohony MODACT MONJ Control môžu byť vybavené elektronickým regulátorom polohy a tvoria spolu s armatúrou, ktorá má vhodnú regulačnú charakteristiku polohovú servosmyčku. Výstupný hriadeľ týchto servopohonov sa automaticky prestavuje do polohy, ktorá odpovedá hodnote vstupného signálu regulátora.

Servopohony MODACT MONJ Control môžu byť naviac vybavené regulátorom polohy výstupného hriadeľa, stýkačovou kombináciou pre reverzáciu pohybu výstupného hriadeľa, tepelným relé pre ochranu elektromotora pred preťažením a elektronickou brzdou asynchrónnych motorov (BAM-002 – servopohony vybavené iba stykačmi; ZP3-BR – servopohony vybavené regulátorom polohy ZP2.RE5).

Všetky tieto prístroje sú umiestnené v stýkačovej skrini, ktorá sa montuje miesto svorkovnicovej skrine servopohonov MON. Tieto servopohony možno dodávať taktiež bez regulátora polohy a brzdy ZP3-BR.

Pripojenie elektrických obvodov ovládacej skrine k vonkajším obvodom sa vykonáva na svorkovnici. Tá je doplnená prídavnými svorkami pre prívod napájacieho napätia 3 x230/400 V, 50 Hz.

Životnosť jednofázových elektromotorov:

Pri servopohonoch MODACT MONJ sa používajú jednofázové elektromotory Siemens radu 1LF7… s behovým a rozbehovým kondenzátorom. Pri dvojpólových elektromotoroch (cca 1400ot/min) garantuje výrobca 60.000 štartov, pri štvorpólových elektromotoroch (cca 2800 ot/min) 100.000 štartov. Potom je potrebné vymeniť odstredivý odpojovač rozbehového kondenzátora.

Na elektromotory s výkonom do 0,37kW, sa v ZPA Pečky montuje triakový odpojovač, ktorý zvyšuje životnosť na 350.000 štartov.

Dokumenty na stiahnutie

This post is also available in: AngličtinaRuština

Ďalšie informácie

Typ

Typové číslo

Vypínací moment

Rýchlosť prestavenia

Rozsah prac. otáčok

Teplota okolia

Krytie

Pracovná poloha

Hmotnosť

Kategórie: , ,