Nevýbušný elektrický servopohon viacotáčkový MOED EEx

Nevýbušný elektrický servopohon viacotáčkový MOED EEx

MOED EEx – nevýbušný elektrický servopohon viacotáčkový

 

Použitie

Elektrické servopohony viacotáčkové MOED EEx je určený k ovládaniu orgánov vratným otočným pohybom, ako napríklad šúpatiek, ventilov a v spojení s vhodnou prevodovkou takisto klapiek, alebo k ovládaniu guľových ventilov a iných zariadení, pre ktoré sú svojimi vlastnosťami vhodné. Môžu pracovať v prostredí s nebezpečím výbuchu výbušnej plynnej atmosféry v zóne 1 a v zóne 2 podľa ČSN EN 60079-10 (332320).

Servopohony sú skonštruované a navrhnuté ako zariadenie skupiny II , kategórie 2G v súlade s normami ČSN EN 60079-0:2004 a ČSN EN 60079-1:2004 a ČSN EN 60079-7:2004 pre výbušnú plynnú atmosféru. Servopohony sú označené znakom ochrany proti výbuchu a symbolmi skupiny a kategórie zariadení Ex II 2G a ďalej podľa prevedenia pre teplotu v okolí -25°C až + 55°C s označením Ex d IIC T4 alebo pre teplotu v okolí -50°C až +55°C s označením Ex d IIB T4 .

Popis

Elektromechanická ovládacia doska je nahradená elektronickým systémom DMS2 nebo DMS2 ED. Obidva systémy snímajú polohu výstupného hriadeľa a krútiaceho momentu servopohonu bezkontaktne magnetickými snímačmi. Snímač polohy výstupného hriadeľa je absolútny a k svojej činnosti nevyžaduje záložné napájanie pokiaľ počas prevádzky servopohonu dôjde k odpojeniu napájacieho napätia. Obidva systémy možno nastavovať a kontrolovať počítačom s ovládacím programom alebo ručne bez počítača.

Jednoduchší systém DMS2 ED nahradzuje elektromechanické časti poprípade umožňuje ovládanie servopohonu vstupným analógovým signálom.

Systém DMS2 umožňuje použiť servopohon pre dvojpolohovú a trojpolohovú reguláciu alebo ju pripojiť k priemyselnej zbernici Profibus.

DMS2 ED je elektronický systém bezkontaktného magnetorezistentného snímania polohy a momentov servopohonov. Hlavné vlastnosti DMS2:

 • Zaručená veľká životnosť bezkontaktných snímačov, u ktorých nedochádza k mechanickému opotrebovaniu.
 • Použitie absolútnych snímačov polohy a momentov bez potreby záložného napájania batérií.
 • Elektronika nahradzuje mechanickú dosku s možnosťou zapojenia CONTROL a s prídavným modulom vysielača
 • Autodiagnostika, chybových hlásení na LCD displeji, pamäť posledných závad a počtu výskytov jednotlivých závad.
 • Nastavenie parametrov pomocou PC programu alebo miestneho ovládania.

Základná výbava:

 • Riadiaca jednotka obsahuje taktiež snímač polohy výstupného hriadeľa, 4 tlačidla a 3 signálky LED pre nastavenie a kontrolu servopohonu.
 • Momentová jednotka.
 • Zdrojovou jednotkou na svorkovnici sú vyvedené kontakty siedmich relé (MO, MZ, PO, PZ, SO, SZ, READY), stav každého relé signalizuje dióda LED.
 • Jednotka umožňuje pripojenie topného odporu a jeho riadenia termostatom.

Voliteľná výbava:

 • Spätnoväzbový signál 4÷20mA.
 • Analógový regulátor.
 • Ukazovateľ polohy – LED displej.
 • Miestne ovládanie.
 • Stykače alebo blok bezkontaktného spínania – pre prevedenie Control.
 • Elektronická brzda.

Hlavné prednosti:

 • Absolútne snímanie polohy nezávisle na záložnom napätí.
 • Jednoduché nastavenie pomocou 4 tlačítok, počítač PC alebo PDA.
 • Možnosť zálohovania nastavených parametrov na PC.
 • Určené pre priamu náhradu elektromechanických prvkov servopohonu.

Parametre:

 • Snímanie polohy – bezkontaktné magnetické.
 • Snímánie momentu – bezkontaktné magnetické.
 • Pracovný zdvih viď tabuľka 1.
 • Blokácia momentu 0÷20s pri reverzácií v krajných polohách.
 • Vstupný signál 0(4)÷20mA pri zapnutej funkcii regulátora Miestne/diaľkové ovládanie, Miestne otvárať/zatvárať.
 • Výstupný signál 7 x relé 250VAC 3A (MO, MZ, PO, PZ, SO, SZ, READY) polohový signál 4÷20mA max. 500Ω, aktívny/pasívny, galvanicky oddelený LED displej (voliteľné) elektronická brzda (voliteľné).
 • Napájanie 230VAC, 50Hz, 4W, kategórie prepätia II.

DMS2 je elektronický systém bezkontaktného magnetického snímania polohy a momentu servopohonov.

Hlavné vlastnosti DMS2:

 • Zaručená veľká životnosť komponentov snímačov, u ktorých nedochádza k mechanickému opotrebovaniu.
 • Použitie absolútnych snímačov polohy bez potreby záložného napájania batériou.
 • Kompletné riadenie chodu servopohonu 2P a 3P regulácie alebo napojenia na priemyselnú zbernicu Profibus.
 • Prehľadná signalizácia prevádzkových a servisných údajov na znakovom LCD displeji.
 • Autodiagnostika, chybových hlásení na LCD displeji, pamäť posledných závad a počtov výskytov jednotlivých závad.
 • Nastavenie parametrov pomocou PC programu alebo miestneho ovládania.

Základná výbava:

1. Riadiaca jednotka je hlavná časť systému DMS2 a obsahuje:

 • Mikrokontrolér.
 • Snímače polohy.
 • 2 signalizačné LED.
 • Konektory pre pripojenie snímača momentu, dosky relé a 2P vstupov, zdrojovej dosky, komunikačného adaptéra, LCD displeja a miestneho ovládania.

2. Momentová jednotka:

 • zaisťuje snímanie krútiaceho momentu bezkontaktným snímačom.

Zdrojová jednotka obsahuje:

 • 2 relé pre ovládanie elektromotora.
 • Relé Ready má prepínací kontakt samostatne vyvedený na svorkovnici.
 • Signalizačné relé 1 – 4 majú vyvedené na svorkovnici jeden pól spínacieho kontaktu. Druhé póly spínacích kontaktov relé 1 – 4 sú prepojené a vyvedené na svorku COM.
 • Jednotka umožňuje pripojenie topného odporu a jeho riadenia termostatom. Jednotka ovláda silové spínače elektromotora (stýkače alebo bezkontaktné spínání). K jednotke možno pripojiť dynamickú brzdu.
 • Jednotka displeja dvojriadkový displej, 2×12 alfanumerických znakov.
 • Jednotka tlačidiel – snímače tlačidiel „otváraj“, „zatváraj“, „stop“ a otočného prepínača „miestne, diaľkové, stop“.

Dokumenty na stiahnutie

This post is also available in: Angličtina Ruština

Ďalšie informácie

Typ

Typové číslo

Vypínací moment

Rýchlosť prestavenia

Rozsah prac. otáčok

Teplota okolia

Krytie

Pracovná poloha

Hmotnosť

Typ ochrany

Kategórie: , ,