Elektrický servopohon priamočiary MTN

Elektrický servopohon priamočiary MTN

MTN – elektrický servopohon priamočiary

 

Použitie

Elektrický servopohon priamočiary MTN sa používa pre diaľkové dvojpolohové alebo trojpolohové ovládanie armatúr vratným priamočiarým pohybom.

Servopohony MODACT® MTN Control sú vždy vybavené reverzačnými stykačmi a môžu byť vybavené elektronickým regulátorom polohy. Tvorí tak spolu s armatúrou, ktorá má vhodnú regulačnú charakteristiku, polohovú servosmyčku. Výstupné tiahlo týchto servomotorov sa automaticky prestavuje do polohy, ktorá odpovedá hodnote vstupného signálu regulátora.

Servopohony sa môžu použiť aj pre iné zariadenia, pre ktoré sú svojími vlastnosťami a parametrami vhodné. Použitie v zvláštnych prípadoch je nutné prejednať s výrobcom.

Popis

Servopohony MODACT® MTN konštrukčne vychádzajú zo stavebnicového radu servopohonov MODACT MON. Naviac majú priamočiaré zariadenie, prevádzajúce otáčavý pohyb na priamočiarý.

Trojfázový asynchronný motor poháňa cez predlohové súkolie centrálne koleso diferenciálneho prevodu, umiestnené v nosnej skrini servopohonu (silový prevod). Korunové koleso planetového diferenciálu je pri motorickom ovládaní držané v nemennej polohe samosvorným šnekovým prevodom. Ručné koleso, spojené so šnekom, umožňuje alternatívne ručné ovládanie aj za behu elektromotora bez nebezpečia pre obsluhu. Výstupný hriadeľ je pevne spojený s unášačom planetového prevodu a prechádza do ovládacej skrine, kde sú sústredené všetky ovládacie prvky servopohonu.

Činnosť polohových vypínačov, signalizačných vypínačov a vysielača polohy je odvodená cez náhonové mechanizmy od otáčavého pohybu výstupného hriadeľa. Činnosť momentových vypínačov je odvodená od axiálného posuvu plávajúceho šneka ručného ovládánia, ktorý je snímaný a páčkou prenesený do ovládacej skrine. Ovládacie prvky sú prístupné po sňatí veka ovládacej skrine.

Servopohony MODACT® MTN Control môžu byť vybavené elektronickým regulátorom polohy a tvorí spolu s armatúrou, ktorá má vhodnú regulačnú charakteristiku polohovú servosmyčku. Výstupný hriadeľ týchto servopohonov sa automaticky prestavuje do polohy, ktorá odpovedá hodnote vstupného signálu regulátora. Servopohony MODACT MTN Control môžu byť naviac vybavené regulátorom polohy výstupného hriadeľa, stýkačovou kombináciou pre reverzáciu pohybu výstupného hriadeľa, tepelným relé pre ochranu elektromotora pred preťažením a elektronickou brzdou asynchrónnych motorov (BAM-002 – servopohony vybavené iba stykačmi; ZP3-BR – servopohony vybavené regulátorom polohy ZP2.RE5).

Všetky tieto prístroje sú umiestnené v stykačovej skrini, ktorá sa montuje miesto svorkovnicovej skrine servopohonov MTN. Tieto servopohony možno dodávať aj bez regulátora polohy a brzdy ZP3-BR. Pripojenie elektrických obvodov ovládacej skrine k vonkajším obvodom sa vykonáva na svorkovnici. Tá je doplnená prídavnými svorkami pre prívod napájacieho napätia 3 x230/400 V, 50 Hz.

Dokumenty na stiahnutie

This post is also available in: Angličtina Ruština

Ďalšie informácie

Typ

Typové číslo

Vypínacia sila

Rýchlosť prestavenia

Pracovný zdvih

Teplota okolia

Krytie

Pracovná poloha

Hmotnosť

Kategórie: , ,