Elektrický servopohon priamočiary MTNED

Elektrický servopohon priamočiary MTNED

MTNED – elektrický servopohon priamočiary

 

Použitie

Elektrický servopohon priamočiary MTNED sa používa pre diaľkové dvojpolohové alebo trojpolohové ovládanie armatúr vratným priamočiarým pohybom. Servopohony sa môžu použiť aj pre iné zariadenia, pre ktoré sú svojími vlastnosťami a parametrami vhodné. Použitie v zvláštnych prípadoch je nutné prejednať s výrobcom.

Popis

Servopohony MODACT ® MTNED konštrukčne vychádzajú zo stavebnicového radu servopohonov MODACT MON. Navyše majú priamočiaré ústrojenstvo, prevádzajúce otáčavý pohyb na priamočiarý.

Trojfázový asynchronný motor poháňa cez predlohové súkolie centrálne koleso diferenciálného prevodu, umiestnené v nosnej skrini servopohonu (silový prevod). Korunové koleso planetového diferenciálu je pri motorickom ovládaní držané v nemennej polohe samosvorným šnekovým prevodom. Ručné koleso, spojené so šnekom, umožňuje alternatívne ručné ovládanie aj za behu elektromotora bez nebezpečia pre obsluhu.

Výstupný hriadeľ je pevne spojený s unášačom planetového prevodu a prechádza do ovládacej skrine, kde sú sústredené všetky ovládacie prvky servopohonu.

Ovládanie servopohonu je riešené vstavanými elektronickými obvodmi, ktoré snímajú stav výstupného hriadeľa servopohonu, krútiaci moment výstupného hriadeľa, teplotu elektromotora, stav napájacieho napätia a vstupné signály. Ovládací program ich vyhodnocuje a v závislosti na predvolených parametroch riadi výstupné signály – stav výstupných kontaktov, výstupný análogový signál, ovládanie elektromotora, dátovú komunikáciu s nadriadeným riadiacím systémom.

Ovládacie prvky sú prístupné po sňatí veka ovládacej skrine. Pre servopohony s označením MTNED® 52 442 – 52 443 sa používajú elektromotory s krytím IP 55. Celý servomotor má potom krytie podľa použitého elektromotora.

Elektromechanická ovládacia doska je nahradená elektronickým systémom DMS2 nebo DMS2 ED. Obidva systémy snímajú polohu výstupného hriadeľa a krútiaceho momentu servopohonu bezkontaktne magnetickými snímačmi. Snímač polohy výstupného hriadeľa je absolutný a k svojej činnosti nevyžaduje záložné napájanie, pokiaľ behom prevádzky servopohonu dôjde k odpojeniu napájacieho napätia. Obidva systémy možno nastavovať a kontrolovať pomocou počítača s ovládacím programom alebo ručne bez počítača.

Jednoduchšší systém DMS2 ED nahradzuje elektromechanické časti, poprípade umožňuje ovládanie servopohonu vstupným analógovým signálom ako u prevedenia Control. Systém DMS2 umožňuje použiť servopohon pre dvojpolohovú a trojpolohovú reguláciu alebo ho pripojiť k priemyselnej zbernici Profibus.

Dokumenty na stiahnutie

This post is also available in: Angličtina Ruština

Ďalšie informácie

Typ

Typové číslo

Vypínacia sila

Rýchlosť prestavenia

Pracovný zdvih

Teplota okolia

Krytie

Pracovná poloha

Hmotnosť

Kategórie: , ,