Elektrický servopohon viacotáčkový MONED

Elektrický servopohon viacotáčkový MONED

MONED – elektrický servopohon viacotáčkový

 

Použitie

Elektrický servopohon viacotáčkový MONED je určený k prestavovaniu armatúr prípadne iných zariadení, pre ktoré sú svojim vratným otočným pohybom vhodné. Iné použitie ako k ovládaniu armatúr je nutné konzultovať s výrobcom. Servopohony môžu pracovať v obvodoch diaľkového ovládania. Servopohony môžu pracovať aj v obvodoch automatickej regulácie s režimom S4 – 25 %; 1200 h-1.

Popis

Elektromechanická ovládacia doska je nahradená elektronickým systémom DMS2 alebo DMS2 ED. Obidva systémy snímajú polohu výstupného hriadeľa a krútiaceho momentu servopohonu bezkontaktne magnetickými snímačmi. Snímač polohy výstupného hriadeľa je absolutný a k svojej činnosti nevyžaduje záložné napájanie, pokiaľ počas prevádzky servopohonu dôjde k odpojeniu napájacieho napätia. Obidva systémy možno nastavovať a kontrolovať pomocou počítača s ovládacím programom alebo ručne bez počítača.

Jednoduchší systém DMS2 ED nahradzuje elektromechanické časti, poprípade umožňuje ovládanie servopohonu vstupným analógovým signálom ako u prevedenia Control. Systém DMS2 umožňuje použiť servopohon pre dvojpolohovú a trojpolohovú reguláciu alebo ju pripojiť k priemyselnej zbernici Profibus.

Dokumenty na stiahnutie

This post is also available in: Angličtina Ruština

Ďalšie informácie

Typ

Typové číslo

Vypínací moment

Rýchlosť prestavenia

Rozsah prac. otáčok

Teplota okolia

Krytie

Pracovná poloha

Hmotnosť

Kategórie: , ,